Nasze usługi

Architektura

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów architektonicznych
i koordynacji projektów wielobranżowych:

 • obiektów kubaturowych, min:
   • budynków biurowych,
   • budynków mieszkalnych,
   • budynków przemysłowych,
   • hal produkcyjno-magazynowych,
   • dworców i obiektów obsługi pasażerów,
 • obiektów liniowych, min:
   • obiektów komunikacyjnych drogowych i kolejowych,
   • przystanków kolejowych, tramwajowych, autobusowych, węzłów przesiadkowych,
   • obiektów mostowych i wiaduktów,
   • elementów małej architektury,
   • przestrzeni publicznych miejskich,
   • przestrzeni publicznych komunikacji drogowej i kolejowej,
   • parków i terenów zielonych,
   • placów zabaw,
 • inwentaryzacji i projektów rozbiórek,
 • projektów zagospodarowania terenu.
HWY_ikony_CMYK_Obszar roboczy 1 kopia 2

Nasi klienci