Nasze usługi

Ochrona środowiska i zieleni

Zabezpieczamy realizowane inwestycje w zakresie ochrony środowiska:

  • wykonywanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko oraz pozyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wykonywanie analiz emisji hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza,
  • projektowanie urządzeń ochrony wód,
  • projektowanie urządzeń ochrony przed hałasem,
  • inwentaryzacja i projektowanie zieleni,
  • projektowanie nawodnienia terenu,
  • obliczenia hydrologiczne,
  • projektowanie składowiska odpadów.
HWY_ikony_CMYK_Obszar roboczy 1 kopia 5

Nasi klienci