Nasze usługi

Energetyka i teletechnika

Zakres usług zespołu elektrycznego i teletechnicznego:

  • Projekty sieci elektroenergetycznych (NN, ŚN, WN),
  • Projekty sieci teletechnicznych,
  • Projekty sieci oświetlenia drogowego,
  • Projekty sygnalizacji świetlnej,
  • Projekty oświetlenia iluminacyjnego,
  • Projekty elektrycznych instalacji w obiektach kubaturowych,
  • Projekty teletechnicznych instalacji 
w obiektach kubaturowych,
  • Projekty instalacji okablowania strukturalnego,
  • Projekty zasilania kamer i znaków zmiennej treści,
  • Projekty instalacji odgromowej budynków.
HWY_ikony_CMYK_Obszar roboczy 1 kopia 4

Nasi klienci