Projekt konstrukcji nawierzchni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. Zadanie B

Wykonaliśmy dokumentację projektową dla ok. 10 km odcinka drogi ekspresowej w zakresie konstrukcji nawierzchni, wzmocnienia podłoża i budowy nasypów.
Inwestycja realizowana była w formule „projektuj i buduj”, co wpływało na szczególnie trudne
technicznie i skomplikowane problemy inżynierskie trwające podczas realizacji inwestycji.

Zlecający: Egis Polska sp. z o.o.
Zamawiający: GDDKiA o. Warszawa

Project Info