Zakres naszych działań w ramach projektu: prace projektowe w zakresie branży drogowej i branż towarzyszących, w tym projekt drogi głównej dojazdowej z nawierzchnią bitumiczną, wykonanie konstrukcji nasypu, na którym posadowione zostało lądowisko, wykonanie projektów nawierzchni lotniskowych, placów, projektów oświetlenia oraz sieci sanitarnych. 

Zlecający: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy

Project Info