Na zlecenie firmy Multiconsult Polska sp. z o.o. wykonaliśmy dokumentację projektową w zakresie rozbudowy infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406. Ma ona zostać połączona z Portem Morskim Police. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa połączenia kolejowego do Portu Morskiego Police”, będącego częścią projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów.”

Celem inwestycji jest wybudowanie toru dojazdowego, który połączy stację Police z Portem Morskim Police. Będzie on zelektryfikowany jako linia drugorzędna wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Po zakończonej realizacji powstanie linia kolejowa o numerze 437 od stacji Police do punktu styku z infrastrukturą kolejową przyszłej stacji Port Morski Police, nowa sieć trakcyjna wraz z konstrukcjami wsporczymi i całym wyposażeniem. Co więcej, przewidziany jest wiadukt drogowy jako skrzyżowanie dwupoziomowe z ulicą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114.

Inwestycja poprawi atrakcyjność gospodarczą danego portu w regionie. Co więcej, wzrośnie jego konkurencyjność poprzez dostosowanie do obecnej technologii pracy operatorów i przewoźników oraz do współczesnych i planowanych potrzeb. Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie także na integrację zespołu portowego w morsko-lądowym korytarzu transportowym. Nowy odcinek torów poprawi potencjał przeładunkowy portu oraz spowoduje szybszą i łatwiejszą dostawę towarów. Możliwy będzie przejazd większej liczby składów.

Zlecający: Multiconsult Polska sp. z o.o.
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Project Info