Zakres prac dla zadania „Wykonanie kompleksowej oceny stanu technicznego sztucznych i gruntowych nawierzchni lotniskowych na lotniskach: Łask, Świdwin, Poznań-Krzesiny, Gdynia-Oksywie, Tomaszów Mazowiecki, Mirosławiec, Łęczyca” polegał m.in. na przeprowadzeniu inwentaryzacji, wykonaniu niezbędnych badań oraz sporządzeniu sprawozdania określającego stan nawierzchni oraz warunki dotyczące ewentualnych przedsięwzięć konserwacyjnych dla lotnisk w siedmiu lokalizacjach.

Zlecający: TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o. o.
Zamawiający: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie

Project Info